Hirvisäännöt 2022-

JAURUN ERÄSTÄJÄT RY

HIRVENMETSÄSTYKSEN SÄÄNNÖT

 

 1§

Henkilön on oltava Jaurun Erästäjät ry:n jäsen ja jäsenmaksu maksettu 1.4. mennessä.

Voimassa oleva metsästyskortti ja hirviaseen hallussapitolupa

 3§

Hirven ammunta kortti oltava voimassa 1.1. hakuvuonna, tai todistettavasti kolmena eri päivänä on korttia yrittänyt edellisenä vuonna. Ilmoitettava aluelupahakijalle 25.1. mennessä osallistumisestaan. Lisäksi edellisenä vuotena osallistuneet, jos tiedot ovat muuttuneet, sekä uudet osallistujat;  metsästäjänumero,  koeammunta päivämäärä ja osoitetiedot. Yli 70 vuotiaat pääsevät mukaan ilman korttia. Toiminta pisteitä pitää olla 250 pistettä, joista talkoopisteitä vähintään 85 (yksi talkoopäivä). Pisteen hinta 1 €/p  Sekä johtokunnan asettamat velvoitteet on täytettävä. Pisteiden oltava täydet ennen hirvenpyynnin aloittamista. Yli 80 –vuotiaat vapautetaan talkoovelvoitteista.

Lihanjako-osuus , kun pykälät 1, 2 ja 3 täyttyvät.  Lisäksi hirvenpyyntiin tulevan maanomistajan maat pitää olla vuokrattuna kaikelle metsästykselle.

 5 §

 

Seuralle pyydetään ensimmäiset 3 raavasta, varauksella, että mikäli luvissa tapahtuu oleellisia muutoksia, myös seuran määriä tarkistetaan.

 

Hirvet ammutaan hirvikokouksen osoittamalle alueelle, johtokunta voi päättää lupa-alueen siirtämisestä 1. joulukuuta alkaen.

Johtokunta päättää vuosittain kuinka monelle maan omistajalle jaetaan n. 3-5 kg hirvenlihaa. Jako suoritetaan kiertävässä järjestyksessä. Maan omistajan perheen jäsenen ollessa hirviporukassa lihanjako-osuudella, maanomistaja jää pois jaosta.

 Jos seuran hirviä pyydettäessä ammutaan hirvi, jota ei kelpuuteta seuralle, hirvi kuuluu ampujan porukalle.

 

 

Valtionmailla hirviä metsästävät pyytävät seuran hirviä omalla lupa-alueella yhteispyynnin aikana. Seuran hirven saatuaan voi seurue jatkaa halutessaan oman hirven pyyntiä valtion mailla.

 

10§

 

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä seuraa saman syksyn karenssi hirven pyynnistä. Pienimmistä rikkomuksista metsästyksen johtaja määrää rangaistuksen.

 

11§

 

Sama henkilö ei voi osallistua kuin yhden seuran/seurueen lihanjakoon. Ei koske huutokaupalla ostettuja hirviä.

 

12§

 

Jokainen hirviporukka päättää keskinäisestä lihanjaosta

 

Säännöt on hyväksytty Jaurun Erästäjät ry:n kesäkokouksessa 18.7.1990

 

Muutokset Jaurun Erästäjät ry:n kesäkokouksessa 17.8.2003, vuosikokouksessa 17.8.2008 , kesäkokouksessa 19.8.2012, ylimääräisessä yleisessä kokouksessa 7.4.2013 sekä kesäkokouksessa 18.8.2013, vuosikokouksessa 15.3.2015,  kesäkokouksessa 13.8.2017 ja 14.8.2022.

 

 

Pisteiden kertyminen:         

 

 • Maanomistus (väh. 20 ha)                                   100 p
 • Talkoot                                                                          85 p
 • Opastoiminta                                                               85p
 • Riistakolmiolaskenta                                              85p
 • Riistapellonteko                                                        50 p
 • Kilpailu (toimitsija ja/tai kilpailija)                50 p
 • Nuolukivi 10 p/ kivi max                                       50 p
 • Haukkukoemaasto-opas ja opastuomari       85 p
 • Haukkukoetuomari omissa kisoissa                50 p
 • Kilpailu (toimitsijana keittiössä)                      85 p
 • Hirvijohtajana toimiminen                                   85p