Kokousten päätökset

Vuosikokouksen 18.2.2024 päätöksiä:

 • Vuoden 2024 jäsenmaksu 35 euroa
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Mika Sivonen
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle.  Jorma Sivonen, Kirsi Muuttoranta, Jussi Aska ja Tapani Tuohimaa.   Jatkavat  Harri Sivonen, Toni Jokela, Sami Sulasalmi ja Reino Kantia
 • Kulukorvaukset 2024
  • Puheenjohtaja 250 euroa
  • Sihteeri 250 euroa
  • Metsästyksenjohtaja 50 euroa
  • Talkoopäällikkö 100 euroa
  • Linkous 20 euro / krt
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Sami Sulasalmi
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto Kirsi Muuttoranta
  • Vuoden 2024 toimintapistemääräksi hirviporukassa lihanjaossa oleville päätettiin 170 pistettä
 • Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma
 • Hyväksyttiin vuoden 2024 talousarvio
 • Talonmiehet vuodelle 2024
  • Purnukumpu: Juha Kylli
  • Nylkyvaja: Harri Hutka ja Reino Kantia
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2024 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi 30 euroa
  • Minkki 10 euroa
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Ari Karjalainen, varalle Markku Kivelä  ja Elina Jokela, varalle Jouni Jussila
 • Hirvikilpailutoimintaa jatketaan, jos saadaan lupa uusittua ampumaradalle. Tänä keväänä luvan puuttuessa ei järjestetä kilpailuja
 • Johtokunta valitsi seuran sihteeri / rahastonhoitajaksi Kirsi Muuttorannan
 • Tilataan 70 kpl nuolukiviä

Kesäkokouksen 2023 päätöksiä:

 • Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan vesilinnun pyynniltä
 • Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
 • Rajoitukset: Metsolintuja 3 kpl kaudessa
 • Hirvenvasasuoja säilytetään seuran pyynnissä koko pyynnin ajan.
 • Vieraslupamaksut:
  -jänis ja kettu 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
  -Karhun päivälupa 25 €/vrk+100 € kaatomaksu
 • Vieraspyytäjillä pitää olla karhunpyynnin yhteydessä seuran jäsen matkassa.
 • Karhunpyyntisopimus tehty Kursun Erästäjien kanssa ks. tiedotteet välilehti
 • Karhunpyyntisopimus tehty Siuloivan Kiertäjien kanssa ks. tiedotteet välilehti
 • Hirvijohtajaksi valittiin Ari Karjalainen
 • Hirvenpyynti aloitetaan Tuntsalla 1.9 ja muilla alueilla 7.10
 • Hirviporukoita yhdistettiin vähäisten hirvilupien vuoksi. tehtiin viisi porukkaa

 

Vuosikokouksen 19.2.2023 päätöksiä:

 • Vuoden 2023 jäsenmaksu 35 euroa
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Mika Sivonen
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Harri Sivonen, Toni Jokela, Sami Sulasalmi ja Reino Kantia.  Jatkavat  Jorma Sivonen, Markku Hourula, Jussi Aska ja Tapani Tuohimaa.
 • Kulukorvaukset 2022
  • Puheenjohtaja 250 euroa
  • Sihteeri 250 euroa
  • Metsästyksenjohtaja 50 euroa
  • Talkoopäällikkö 100 euroa
  • Linkous 20 euro / krt
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto lopetettiin
 • Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma
  • Hyväksyttiin vuoden 2023 talousarvio
 • Talonmiehet vuodelle 2023
  • Purnukumpu: Juha Kylli
  • Nylkyvaja: Harri Hutka ja Reino Kantia
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2023 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi 30 euroa
  • Minkki 10 euroa
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Ari Karjalainen, varalle Markku Kivelä  ja Elina Jokela, varalle Jouni Jussila
 • Jouni Jussila edustaa Rhy:n hallituksessa vuoteen 2023 saakka
 • Seuran jäseneksi hyväksytään Mälävaara, Moitaselkä, Vittikko, Varvikko Ahvenselkä, Pahkakumpu kylien alueella vakituisesti asuvat henkilöt. Mikäli heillä on maita ko. alueella tulee maat vuokrata Jaurun Erästäjät ry:lle
 • Johtokunta valmistelee seuran 50v. juhlat
 • Lämpöremonttiin haetaan Leader rahaa

Kesäkokouksen 2022 päätöksiä:

 • Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan vesilinnun pyynniltä
 • Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
 • Rajoitukset: Metsolintuja 3 kpl kaudessa
 • Hirvenvasasuoja säilytetään seuran pyynnissä koko pyynnin ajan.
 • Vieraslupamaksut:
  -jänis ja kettu 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
  -Karhun päivälupa 25 €/vrk+100 € kaatomaksu
 • Vieraspyytäjillä pitää olla karhunpyynnin yhteydessä seuran jäsen matkassa.
 • Karhunpyyntisopimus tehty Kursun Erästäjien kanssa
 • Hirvijohtajaksi valittiin Ari Karjalainen
 • Jaurun Erästäjät eroaa SML:n jäsenyydestä
 • Toiminta pisteitä saa myös peijaisten järjestelyistä ja seuran hirvien metsästä haalaamisesta sisältäen nylky ja vajan siivous. Mönkijän käytöstä myös pisteet.
 • Purnukummun vuokrauksen yhteydessä paljua käytettäessä lisämaksu 25 euroa / vrk
 • Alueita annetaan hirvenhaukkukokeiden käyttöön

Vuosikokouksen 2022 päätöksiä:

 • Vuoden 2022 jäsenmaksu 35 euroa (päätetty vuosikokouksessa 2021)
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jouni Jussila
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Jorma Sivonen, Markku Hourula, Jussi Aska ja Tapani Tuohimaa. Jatkavat  Harri Sivonen, Kyösti
 •  Kulukorvaukset 2022
  • Puheenjohtaja 250 euroa
  • Sihteeri 250 euroa
  • Metsästyksenjohtaja 50 euroa
  • Talkoopäällikkö 100 euroa
  • Linkous 20 euro / krt
  • Latua ei tehdä tänävuonna
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto laitettiin tauolle
  • Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma
  • Hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio
   • Varattiin määrärahat kalustohankintoihin nylkyvajalle
  • Talonmiehet vuodelle 2021
   • Purnukumpu: Mika Sivonen
   • Nylkyvaja: Valitaan kesäkokouksessa
  • Pienpetokorvaukset vuodelle 2021 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
   • Kettu, näätä, supi 30 euroa
   • Minkki 15 euroa (nostettiin 5 euroa)
  • Hirvisäännön 4§ muutos: Lihanjako-osuus , kun pykälät 1, 2 ja 3 täyttyvät.  Lisäksi hirvenpyyntiin tulevan maanomistajan maat pitää olla vuokrattuna kaikelle metsästykselle.
 • Uutela, Reino Kantia ja Toni-Pekka Jokela.
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Ari Karjalainen, varalle Mika Sivonen  ja Elina Jokela, varalle Markku Kivelä

 

Kesäkokouksen 2021 päätöksiä:

 • Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan
 • Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
 • Hirvenvasasuoja säilytetään seuran alueella.
 • Vieraslupamaksut:
  -jänis ja kettu 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
  -Karhun päivälupa 25 €/vrk+100 € kaatomaksu
 • -Lintulupia ei myödä seuran ulkopuolelle
 • Vieraspyytäjillä pitää kaikissa edellä mainituissa tapauksissa olla seuran jäsen matkassa.
 • Karhunpyyntisopimus tehty Kursun Erästäjien kanssa
 • Hirvijohtajaksi valittiin Ari Karjalainen
 • Alueita annetaan hirvenhaukkukokeisiin jos joku pyytää

 

Vuosikokouksen 2021 päätöksiä:

 • Vuoden 2022 jäsenmaksuksi päätettin 35 euroa (vuoden 2021 jäsenmaksut jo maksettu)
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jouni Jussila
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Reino Kantia, Harri Sivonen, Kyösti Uutela ja Toni-Pekka Jokela. Jatkavat Matti Aho, Seppo Huhtala, Markku Hourula ja Esko Kurvinen.
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Tapani Tuohimaa, varalle Ari Karjalainen ja Elina Jokela, varalle Markku Kivelä
 • RHY:n hallituksen jäsenehdokkaaksi valittiin Jouni Jussila
  • Purnukummun vuokra jäseniltä nostettiin 30 euroon, aiemmin 20 euroa
 •  Kulukorvaukset 2021
  • Puheenjohtaja 250 euroa
  • Sihteeri 250 euroa
  • Ladunteko 270 euroa
  • Metsästyksenjohtaja 50 euroa
  • Talkoopäällikkö 100 euroa
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto Simo Sova
 • Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma
 • Hyväksyttiin vuoden 2021 talousarvio
 • Talonmiehet vuodelle 2021
  • Purnukumpu: Seppo Huhtala
  • Nylkyvaja: Reino Kantia
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2021 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi 30 euroa
  • Minkki 10 euroa

 

Ensi syksynä hirven pyyntiin lähtevät

Porukoiden B-johtajat ilmoittaa porukkansa kaikki jäsenet Jouni Jussilalle joko s-postilla jouni531(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0407378942 viimeistään 20.01.2021. Jouni kuittaa, kun saa viestin. Uusien pyytäjien osalta nimen lisäksi ilmoitetaan osoite, metsästäjänumero ja ampumakokeen suorituspäivä. Aikaisemmin pyynnissä olevien osalta ilmoitetaan osallistuminen ja kaikki muuttuneet tiedot. Lisäksi kaikkien metsästäjien osalta ilmoitettava kuuluuko toiseen metsästysseuraan/ -seurueeseen ja onko kyllä/ei henkilö, mikäli on muuttunut viimevuotisesta.


RHY:n tiedote

Muistutuksena ja jäsenistölle välitettäväksi rhy:n viime vuosikokouksen päätös, jossa sovittiin, ettei erillistä pienpetokilpailua enää riistanhoitoyhdistyksen toimesta pidetä, vaan ainoastaan riistanhoito- ja toimintakilpailu. Saadut pienpetosaaliit tulee ilmoittaa riistanhoidon kilpailulomakkeella ja ne on palautettava viimeistään 15.1. mennessä toiminnanohjaajalle. Kilpailulomake löytyy rhy:n kotisivuilta.

Riistanhoito- ja toimintakilpailuun pyritään hankkimaan tasokkaat palkinnot. Tietysti tämä koronatilanne hankaloitti myös rhy:n taloudellista tilannetta, mutta tilanteen mukaan palkinnot hommataan. Kuitenkin jollain tavalla riistanhoitoyhdistys pyrkii tukemaan jäsenistön tekemää arvokasta riistanhoitotyötä.

Viime vuosikokouksessa päätettiin myös palkita riistakolmioiden ja vesilintupisteiden aktiivisia laskennan suorittajia riistanhoitoyhdistyksen hallituksen erikseen päättämällä tavalla. Sallassa riistalaskentoja suoritettiin vuosikymmeniä valtakunnallisestikin eniten, mutta nyt laskentojen ja laskijoiden määrä on hälyttävästi alkanut vähenemään. Toivottavasti laskijoita saataisiin lisää.

Terveisin

Kari Hänninen

Kesäkokouksen 2020 päätöksiä:

 • Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan
 • Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
 • Rajoitukset: Metsolintuja 5 kpl kaudessa
 • Hirvenvasasuoja säilytetään seuran alueella.
 • Vieraslupamaksut:
  -jänis ja kettu 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
  -Karhun päivälupa 25 €/vrk+100 € kaatomaksu
 • Seuran jäsenen vuokratessa mökin voi tuoda max. 3 seuran ulkopuolista henkilöä linnun pyyntiin. Lupamaksu 30 euroa/vrk. Yhden vrk luvalla saa ampua teeren tai riekon. Kahden vrk luvalla saa ampua metsolinnun, mutta silloin ei saa ampua teertä tai riekkoa. Seuran jäsen vastaa vieraiden kiintiöstä.
 • Vieraspyytäjillä pitää kaikissa edellä mainituissa tapauksissa olla seuran jäsen matkassa.
 • Karhunpyyntisopimus tehty Kursun Erästäjien kanssa
 • Hirvijohtajaksi valittiin Jouni Jussila

 


Koronapandemian vuoksi vähennetään talkoovelvoitteita. Tänä vuonna hirven pyynnissä lihanjakoon osallistuvien täytyy kerätä toimintapisteitä vähintään 170 pistettä. Tänä vuonna ei vaadita pakollista talkoopäivä vaam kaikki pisteet voidaan maksaa (1€/piste)

Vuosikokouksen 2020 päätöksiä:

 • Vuoden 2020 jäsenmaksuksi päätettin 30 euroa
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jouni Jussila
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Matti Aho, Seppo Huhtala, Markku Hourula ja Esko Kurvinen. Jatkavat Reino Kantia, Jorma Sivonen, Kyösti Uutela ja Toni-Pekka Jokela
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Tapani Tuohimaa, varalle Ari Karjalainen ja Elina Jokela, varalle Markku Kivelä
 • Päätettiin sääntömuutoksesta 8. pykälään. Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä
 • Kulukorvaukset
  • Puheenjohtaja 250 euroa
  • Sihteeri 250 euroa
  • Ladunteko 270 euroa
  • Metsästyksenjohtaja 50 euroa
  • Talkoopäällikkö 100 euroa
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto Simo Sova
 • Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma
 • Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio
 • Talonmiehet vuodelle 2020
  • Purnukumpu Seppo Huhtala
  • Nylkyvajalle valitaan kesäkokouksen yhteydessä
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2020 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi 30 euroa
  • Minkki 10 euroa
 • Laduntekijäksi valittiin Mika Sivonen
 • Hankitaan nylkyvajalle vakuumikone, jauhelihamylly ja uusi sähkönostin

Syksyllä 2020 hirven pyyntiin aikovat

porukoiden B-johtajat ilmoittaa porukkansa kaikki jäsenet Jouni Jussilalle joko s-postilla jouni531(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0407378942 viimeistään 23.1.2020. Jouni kuittaan, kun saa viestin. Uusien pyytäjien osalta nimen lisäksi ilmoitetaan osoite, metsästäjänumero ja ampumakokeen suorituspäivä. Aikaisemmin pyynnissä olevien osalta ilmoitetaan osallistuminen ja kaikki muuttuneet tiedot. Lisäksi kaikkien metsästäjien osalta ilmoitettava kuuluuko toiseen metsästysseuraan/ -seurueeseen ja onko kyllä/ei henkilö.

Karhunpyyntisopimus Kursun Erän kanssa

Jos pyyntitilanteessa karhu menee Kursun Erän alueelle. Tulee tehdä Ilmoitus Juhani Myllykankaalle puh. 0407437783 ja suorittaa etukäteen lupamaksu 10 €/vrk. Kursun Erän tilille FI 80 5409 0020 0253 48. Pyynnissä pitää olla Jaurun Erän jäsen mukana. Kaatolupamaksu 100 €
Jaurun Erästäjien jäsenillä on pyyntitilanteessa samanlainen oikeus maksamalla Jaurun Erästäjien tilille (FI 16 5409 0040 0137 38) lupamaksu 10 €/vrk ja mahdollisen kaadon jälkeen kaatolupamaksu 100 €. Ilmoitus tehtävä Jouni Jussilalle puh. 0407378942. Pyynnissä oltava Jaurun Erästäjien jäsen mukana. (Kuitti maksusta tulostettava ja pidettävä mukan pyynnissä).


Kesäkokouksen 2019 päätöksiä:

 • Jäsenmaksun eräpäivä siirretään maaliskuun loppuun
 • Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan vesilinnun pyynniltä
 • Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
 • Rajoitukset: Metsolintuja 2 kpl kaudessa
 • Hirvenvasasuoja säilytetään seuran alueella.
 • Vieraslupamaksut:
  -Pyyntimaksut ennallaan
  -jänis ja kettu 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
  -Karhun päivälupa 25 €/vrk+100 € kaatomaksu
 •  Vieraslupien myöntäminen: Jänis, kettu ja karhu. Seuran jäsen matkassa.
 • Karhunpyyntisopimus tehty Kursun Erästäjien kamssa
 • Hirvijohtajaksi valittiin Jouni Jussila
 • Haukkukokeet järjestetään 21.9. Osallistujia vähintään 3kpl

Lihaosuudelle aikovien jäsenten on tehtävä 200 kpl aurausvittoja 50 kpl nipussa. Vittan pituus 1,7 – 2,1 m, heijastin laitetaan korkeudelle 1,3 – 1,5 m ja tyven halkaisija 20 – 35 mm mieluiten viistetty. Vittat pitää tehdä 15.8. mennessä. Vittat tulee tarkastuttaa hyväksyjille ennen vajalle vientiä, muutoin niitä ei hyväksytä velvoitteeksi. Tarkemmat ohjeet ja hyväksyjät löydät seuran kotisivuilta ja ne myös lähetetään whatsapp viestinä.
Narut ja heijastimet voi noutaa Purnukummun liiteristä 5.7. jälkeen. Laita ruksi oman nimesi kohdalle, kun olet hakenut tarvikkeet. Yksi narunipu ja heijastinnippu yhtä henkilöä varten.
Vittat tulee hyväsyttää ennen vientiä vajalle. Hyväksyjiä on kaksi Ahvenselässä ja kolme Pahkakummussa. Varmasti tavoittaa aina yhden henkilön, jos ei tänään, niin ainakin huomenna. Hyväksyjät ovat: Matti Aho p. 0400934751, Reino Kantia p. 0408224865, Markku Kivelä p. 0400188771, Mika Sivonen p. 0405162126 sekä Jouni Jussila p. 0407378942  mikäli sattuu olemaan Pahkakummussa.

 

Vuosikokouksen 2019 päätöksiä:

 • Vuoden 2019 jäsenmaksuksi päätettin 30 euroa
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jouni Jussila
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Reino Kantia, Jorma Sivonen, Kyösti Uutela ja Toni-Pekka Jokela. Jatkavat Matti Aho, Seppo Huhtala, Markku Hourula ja Markku Kivelä
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Tapani Tuohimaa ja Mika Sivonen, varalle Ari Karjalainen ja Elina Jokela
 • Kulukorvaukset
  • Puheenjohtaja 250 euroa
  • Sihteeri 250 euroa
  • Ladunteko 250 euroa
  • Metsästyksenjohtaja 50 euroa
  • Talkoopäällikkö 100 euroa
  • Kenneljaoston vetäjä 50 euroa
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto Simo Sova
 • Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma
 • Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio
 • Talonmiehet vuodelle 2016
  • Purnukumpu Seppo Huhtala
  • Nylkyvaja Markku Kivelä
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2019 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi 30 euroa
  • Minkki 10 euroa
 • Laduntekijäksi valittiin Mika Sivonen
 • Kesän aikana tehdään nylkyvajan laajennus valmiiksi
 • Hankitaan nylkyvajaan uusi sähkönostin

 Riistakolmiolaskenta 17.2. klo:9.00. Pakkasraja -20. Sukset tai lumikengät mukaan. Kokoontuminen nylkyvajalle. Lisätietoja Arto 040-8397540


Vuosikokous Su 17.2 klo 15:00 Purnukummussa


Syksyllä 2019 hirven pyyntiin aikovat

Ilmoittakaa osallistuminen Jouni Jussilalle joko s-postilla  jouni531@gmail.com tai tekstiviestillä 0407378942 viimeistään 23.1.2019. Jouni kuittaa, kun saan viestin. Uudet tulokkaat ilmoittaa nimensä lisäksi osoitteen, metsästäjänumeron ja ampumakokeen suorituspäivän. Aikaisemmin pyynnissä olleet ilmoittavat osallistumisensa ja muuttuneet tiedot.


Latutalkoot Purnukummussa la 2.2 klo 10:00 alkaen. Kelkat, kolat ja lapiot mukaan


Karhunpyyntisopimus  Kursun Erän kanssa

Karhun mennessä pyyntitilanteessa rajan yli pyyntiä voi jatkaa, jos on etukäteen maksettu 10 euroa/vrk Kursun Erän tilille: FI80 5409 0020 0253 48. Ennen rajan ylitystä ilmoitus Juhani Myllykankaalle p. 040 7437 783, myllykangas.juhani@gmail.com.


Kesäkokouksen 2018 päätöksiä:

 • Kokouksen päätöksellä jatkettiin metsästäjäliiton jäsenyyttä
 • Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan vesilinnun pyynniltä
 • Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
 • Rajoitukset: Metsolintuja 2 kpl kaudessa
 • Hirvenvasasuoja säilytetään seuran alueella (suositus).
 • Vieraslupamaksut:
  -Pyyntimaksut ennallaan
  -jänis 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
  -Karhun päivälupa 25 €/vrk+500 € kaatomaksu
 •  Vieraslupien myöntäminen: Jänis, lintu ja karhu. Seuran jäsen matkassa.
 • Karhun yhteispyyntialuetta neuvotellaan Kursun Erästäjien kamssa
 • Hirvijohtajaksi valittiin Ari Karjalainen
 • Hirvisääntöihin tehtiin muutos: Yli 80 vuotiaat vapautetaan talkoovelvoitteista ja talkoopisteet tulee olla suoritettuna hirvenpyyyntiin mennessä. Tuntsan ja Suoltijoen pyytäjät vapautetaan seuran hirven pyynnistä. Päätettiin rikkoomusseurauksista
 • Alueita luovutetaan haukkukokeisiin. Seura ei järjestä tänä vuonna haukkukokeita
 • Hirvivajamestariksi valittiin Markku Kivelä ja Matti Aho

Riistakolmiolaskenta la 11.8. 2018. Kokoontuminen vajalle klo: 9:00


Talkoot vajalla 12.8 klo 9:00 alkaen. Laitetaan vaja hirvenpyyntikuntoon ja tehdään rakennustöitä. Varusteena timpurivälineet ja siivousvälineitä


Kesäkokous ja hirvipalaveri 12.8 klo 14:00 Purnukummussa. Hirvipalaverin yhteydessä huutokaupataan hirviä. Joka porukasta vähintään yksi edustaja paikalle


Lihaosuudelle aikovien alle 80 v jäsenten on tehtävä 200 kpl aurausvittoja  50 kpl nipussa. Vittan pituus 1,7 – 2,1 m, heijastin laitetaan korkeudelle 1,3 – 1,5 m ja tyven halkaisija 20 – 35 mm mieluiten viistetty. Vittat pitää tehdä 5.8. mennessä. Vittat tulee tarkastuttaa hyväksyjille ennen vajalle vientiä, muutoin niitä ei hyväksytä velvoitteeksi.

Narut ja heijastimet voi noutaa Purnukummun liiteristä. Laita ruksi oman nimesi kohdalle, kun olet hakenut tarvikkeet. Heijastinrullassa on yhden henkilön tarvitsemat heijastimet ja narunipussa samoin yhden henkilön tarpeet.

Vittat tulee hyväsyttää ennen vientiä vajalle. Hyväksyjiä on kaksi Ahvenselässä ja kolme Pahkakummussa. Varmasti tavoittaa aina yhden henkilön, jos ei tänään, niin ainakin huomenna. Hyväksyjät ovat: Matti Aho p. 0400934751, Reino Kantia p. 0408224865, Markku Kivelä p. 0400188771, Mika Sivonen p. 0405162126, Pekka Jokela p. 0400204143 ja Jouni Jussila p. 0407378942 mikäli sattuu olemaan Pahkakummussa.

Talkoitanylkyvajalla 2018

Vajan laajennus jatkuu. Tänä kesänä rakennetaan laajennusosa ulkoapäin valmiiksi, seinät eristetään, ikkuna ja ovi paikalleen, lattiavalun valmistelutöitä tehdään, sähkötöitä tehdään…

12.5 klo 9-17…

19.5 klo 9:00-17…

26.5 klo 10:00 alkaen

9.6 klo 10:00 alkaen

30.6 klo 10:00 alkaen

14.7 klo 9-17…

Varusteina timpurivälineet, akkupora, sähkötyövälineitä yms.


 

Vuosikokouksen 2018 päätöksiä:

 • Vuoden 2018 jäsenmaksuksi päätettin 30 euroa
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jouni Jussila
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Matti Aho, Seppo Huhtala, Markku Hourula ja MArkku Kivelä. Jatkavat Reino Kantia, Jorma Sivonen, Kyösti Uutela ja Toni-Pekka Jokela
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Jouko Jussila ja Jani Hautaniemi, varalle Ari Karjalainen ja Elina Jokela
 • Kulukorvaukset
  • Puheenjohtaja 250 euroa
  • Sihteeri 250 euroa
  • Ladunteko 270 euroa
  • Metsästyksenjohtaja 50 euroa
  • Talkoopäällikkö 100 euroa
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto Simo Sova
 • Talonmiehet vuodelle 2016
  • Purnukumpu Seppo Huhtala
  • Nylkyvaja Markku Kivelä, varalla Matti Aho
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2018 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi nostettiin 20 eurosta 30 euroon
  • Minkki 10 euroa
 • Laduntekijäksi valittiin Matti Aho
 • Kesän aikana jatketaan nylkyvajan laajennusta. Tänä vuonna laajennusosa tehdään ulkoa päin valmiiksi, eristeet paikoilleen, viemäröinnit, sisätäytöt ja lattiavaluvalmistelut
 • Jouko Jussila esitteli Nuolivaaran tuulivoimahankkeelle vuokraamansa suoja-alueen palstaltansa (17ha).  Suoja-alueella metsästäminen on sallittua omalla vastuulla.

  Riistakolmiolaskenta 3.3 klo 10:00.

  Kokoonnutaan nylkyvajalle varusteena sukset tai lumikengät


  Nuolukivet saapuneet. Hae omasi Purnukummun liiteristä.

  Ilmoitus noudosta ja kpl määrä p. 040-5626050 / Toni


   Pilkkikisat Varvikkojärvellä 30.3 klo 11:00


 Latutalkoot su 14.1. klo 10:00 Purnukummussa. Moottorikelkat, kolat ja lapiot mukaan


Hirvimiesten palaveri su 21.1 klo 11:00 Purnukummussa. Päätämme alueluvassa haettavista alueista. Joka porukasta vähintään yksi henkilö edustamaan porukkansa mielipidettä. 

Ensi syksynä ei ole mahdollista siirtää lupia valtionmailta seuran alueille. Myönnetyt luvat tulee ampua osoitetuille alueille.


Ensi syksynä hirven pyyntiin aikovien tulee ilmoittaa osallistumisensa Jouni Jussilalle joko s-postilla jouni531(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0407378942 viimeistään 20.1.2018. Jouni kuittaa, kun saa viestin. Uudet tulokkaat ilmoittaa nimensä lisäksi osoitteen, metsästäjänumeron ja ampumakokeen suorituspäivän. Aikaisemmin pyynnissä olleet ilmoittavat osallistumisensa ja muuttuneet tiedot.


Pienpetopyytäjien kulukorvaus

Sallan riistanhoitoyhdistyksen hallitus on 9.11.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt lopettaa pienpetopyytäjille maksetun kulukorvauksen maksamisen. Maksaminen lopetetaan, koska se on riistanhoitoyhdistyksen ohjesäännön vastainen.

 Kulukorvauksen maksamisen lopettaminen oli hallitukselle vaikea ja raskas päätös, mutta se oli pakko tehdä sen lain vastaisuuden takia. Hallituksen näkemys on, että pienpetopyynti on arvokkainta riistanhoitotyötä, mitä yksittäinen metsästäjä pystyy tekemään ja vaikka maksettu kulukorvaus on ollut pyytäjäkohtaisesti pieni, niin tällä tavalla on riistanhoitoyhdistys jotenkin pystynyt tukemaan tätä arvokasta riistanhoitotyötä tekeviä.

 Riistanhoitoyhdistys kuitenkin haluaa edelleen tukea pienpetopyytäjiä ja muutakin riistanhoitotyötä. Hallitus päättikin samaisessa kokouksessa hankkia pienpetosaaliin ilmoittaneille ja riistanhoitokilpailuun osallistuneille arvokkaita esinepalkintoja. Se miten palkinnot vuosittain jaetaan, jäi vielä mietittäväksi.

Sallan rhy

Matti Tolvanen

puheenjohtaja

Kari Hänninen

toiminnanohjaaja


Hirvipeijaiset su 1.10.2017 klo 12.00 alkaen Purnukummussa.

Hirvenlihahuutokauppa ruokailun jälkeen. Maanvuokraajat ja seuran jäsenet perheineen tervetuloa.


Kesäkokouksen 2017 päätöksiä:

 • Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan vesilinnun pyynniltä
 • Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
 • Rajoitukset: Metsolintuja 2 kpl kaudessa
 • Hirvenvasasuoja säilytetään seuran alueella (suositus).
 • Vieraslupamaksut:
  -Pyyntimaksut ennallaan
  -jänis 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
  -lintu 15 €/vrk +90 €/vrk mökin vuokra
  -Karhun päivälupa 25 €/vrk+500 € kaatomaksu
 •  Vieraslupien myöntäminen: Jänis, lintu ja karhu. Seuran jäsen matkassa.
 • Karhun yhteispyyntialuetta neuvotellaan Kursun Erästäjien kamssa
 • Hirvijohtajaksi valittiin Ari Karjalainen
 • Hirvisääntöihin tehtiin muutos: Yli 80 vuotiaat vapautetaan talkoovelvoitteista ja talkoopisteet tulee olla suoritettuna hirvenpyyyntiin mennessä
 • Alueita luovutetaan haukkukokeisiin. Seura ei järjestä tänä vuonna haukkukokeita
 • Hirvivajamestariksi valittiin Markku Kivelä

 


Karhunpyyntisopimus  Kursun Erän kanssa

Karhun mennessä pyyntitilanteessa rajan yli pyyntiä voi jatkaa, jos on etukäteen maksettu 10 euroa/vrk Kursun Erän tilille: FI80 5409 0020 0253 48. Ennen rajan ylitystä ilmoitus Juhani Myllykankaalle p. 040 7437 783, myllykangas.juhani@gmail.com.


Aurausviittojen teko 200kpl/ lihaosuus. Narut, heijastintarrat ja ilmoitus tehdyistä vittoista Mika Sivonen puh. 040 5162126. Teko mieluiten elokuussa. Viittojen pituus 1,7-2,1 m. Heijastimen korkeus 1,3-1,5 m. Viitat 50 kpl nipuissa naruilla yhteen sidottuina. Aurausviitat valmiiksi 31.8 mennessä. HOX! Viitat ilman latvatupsuaRiistakolmiolaskenta la 5.8. klo 10:00. Kokoontuminen hirvivajalle.


Talkoot Siulion laavulla su 6.8. klo 10:00. Timpurivälineet ja moottorisahat mukaan


Talkoot hirvivajalla la 12.8. klo 10:00. Timpurivälineet ja lapiot mukaan


Kesä- ja hirvikokous Purnukummussa 13.8. klo 14:00

Hirvikokous heti kesäkokouksen jälkeen


Teltan pystytystalkoot K-Market Sallan pihassa 13.7. klo 18:00 ja 15.7. klo 9:00. Ennakkoilmoittautumiset Jormalle p. 0400 188941


Jaurun Erästäjät ry talkoita nylkyvajalla pe 16.6 klo 16:00. La 17.6 klo 10:00 ja la 17.6 klo 14:00. Varusteina timpurinvälineet ja lapiot


Hirvihölkän SM-Katsastukset Sulavanmontulla su 11.6. klo 11:00

Toimitsijat paikalle viimeistään klo 10:00


Talkoot la 10.6 klo 10:00 alkaen nylkyvajalla.  Varusteina timpurinvälineet tai harava


Valutalkoot la 17.6 klo 10:00 ja klo 14:00 alkaen nylkyvajalla.  Varusteina timpurinvälineet, lapiot yms.


Vuosikokouksen 2017 päätöksiä:

 • Vuoden 2017 jäsenmaksuksi päätettin 30 euroa
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Mika Sivonen
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Reino Kantia, Jorma Sivonen, Kyösti Uutela ja Toni-Pekka Jokela. Jatkavat Matti Aho, Seppo Huhtala, Markku Hourula
 • Aki Hautala erosi johtukunnasta. Tilalle valittiin Jouni Jussila loppukauden ajaksi (1 vuosi)
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Jouko Jussila, varalle Elina Jokela ja Markku Kivelä, varalle Arto Hautaniemi
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto Jouni Jussila
 • Talonmiehet vuodelle 2016
  • Purnukumpu Seppo Huhtala
  • Nylkyvaja, hirvikokous valitsee
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2016 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi 20 euroa
  • Minkki 10 euroa
 • Kennelpiirin kokousedustajaaksi valittiin Simo Sova
 • Laduntekijäksi valittiin Matti Aho
 • Kesän aikana päätettiin aloittaa nylkyvajan laajennus. Laajennus tehdään kolmessa osassa, tänä kesänä tehdään perustukset.

Sallan rhy järjestää ketun jalkanarupyyntikurssin la 4.3 klo 11.00 alkaen Sallan Erä- ja Kalamiehet ry:n tukikohdassa Pyhärannassa. Kouluttajana Juho Vikke Vuorela. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille ja pyyntiä aloitteleville henkilöille, mutta saa kokeneemmatkin pyytäjät sinne tulla. Rhy jakaa halukkaille koulutuksen lopuksi  2-3 jalkanarua, jotta pyynnissä pääsee alkuun.


 

Riistakolmiolaskenta la 11.3 klo 10:00

Kokoonnutaan nylkyvajalle, sukset tai lumikengät mukaan.

Varapäivä su 12.3 klo 10:00


Salla- Cup 1.Su. 19.3  klo .11.00

 

Hirvenhiihdon SM Katsastukset  la.18.2  klo 11.00 (järjestäjät klo 9.30)

 

Vuosikokous 19.2 klo 14:00 Purnukummussa

 

Syksyllä 2017 hirvenpyyntiin osallistujat

 • Ilmoittautukaa Jouni Jussilalle s-postilla jouni531@gmail.com tai tekstiviestillä 0407378942 viimeistään 25.1.2016.
 • Uudet tulokkaat ilmoittaa nimensä lisäksi osoitteen, metsästäjänumeron ja ampumakokeen suorituspäivän.
 • Aikaisemmin pyynnissä olleet ilmoittavat osallistumisensa ja muuuttuneet tiedot.

Latutalkoot 4.2. klo 10:00 Purnukummussa. Kelkat ja lumentyöstövälineet mukaan


 

Kilpailukalenteri 2017 julkaistu


 

Hirvipeijaiset Purnukummussa 16.10 klo 12:00. Hirvenlihan huutokauppa klo 14:00. Jäsenet ja maanomistajat perheineen tervetuloa


 

B-johtajien palaveri  Pe 23.9 klo 18:00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin


Talkoot nylkyvajalla 11.9. klo 11:00. Varustuksena timpurivehkeet ja siivousvälineistöä


Hirvipalaveri purnukummussa 11.9. klo 16:00


 

Kesäkokouksen päätöksiä:

Rauhoitusalueet: Kettulampi rauhoitetaan vesilinnun pyynniltä
Metsästysajat Riistakeskuksen mukaan.
Rajoitukset: Metsolintuja 5 kpl kaudessa
Hirvenvasasuoja säilytetään seuran alueella.
Vieraslupamaksut:
-Pyyntimaksut ennallaan
-jänis 5 €/vrk, 20 €/viikko ja 50 €/kausi
-lintu 15 €/vrk +90 €/vrk mökin vuokra
-Karhun päivälupa 25 €/vrk+500 € kaatomaksu
Vieraslupien myöntäminen: Jänis, lintu ja karhu. Seuran jäsen matkassa.

Hirvijohtajaksi valittiin Ari Karjalainen

Talkoita nylkyvajalla ke 13.7. klo 15:00. La 16.7 klo 8:00 ja iltapäivätalkoot klo 12:00. Varusteina timpurivälineet, akkuporakoneet ja pellintyöstötyökaluja

Aurausviittojen teko 200kpl/ lihaosuus. Narut ja heijastintarrat saa Markku Kivelältä puh. 0400 188 771. Aurausviitat valmiiksi 14.8 mennessä. HOX! Viitat ilman latvatupsua


Riistakolmionlaskenta su 17.7. klo 10:00


Riistapellonsiemenet ja lannat voi hakea Reinolta 


Su 10.7.klo.11.00  SM katsastukset


Su 11.6 . klo.11.00 Jaurun Erästäjien Mestaruuskilpailu:

Hirvihölkkä ja Metsokuvio


La 11 .6. klo 14:00 talkoot heti kisojen jälkeen hirvivajalla. Mukaan timpurivarustus


 

Talkoot la 21.5 klo 10:00 nylkyvajalla. Varusteena Akkuporakoneet ja haravat. Ohjelmassa kylmiörakenteet ja ympäristöoppia


 

la 14.5 klo 10:00 talkoot nylkyvajalla. Varusteena akkuporakoneet, haravat ja siivousvälineet


 

Vuosikokouksen 2016 päätöksiä:

 • Vuoden 2016 jäsenmaksuksi päätettin 30 euroa
 • Seuran puheenjohtajaksi valittiin Mika Sivonen
 • Johtokuntaan valittiin erovuoroisten tilalle Matti Aho, Seppo Huhtala, Aki Hautala, Markku Hourula. Jatkavat Reino Kantia, Jorma Sivonen, Jouni Jussila ja Toni-Pekka Jokela
 • Toiminnan tarkastajiksi valittiin Jouko Jussila, varalle Elina Jokela ja Markku Kivelä, varalle Arto Hautaniemi
 • Jaostojen vetäjiksi valittiin:
  • Kilpailujaosto Jari Ahola
  • Riistanhoitojaosto Arto Kurvinen
  • Talkoojaosto Toni-Pekka Jokela
  • Kenneljaosto Jouni Jussila
 • Talonmiehet vuodelle 2016
  • Purnukumpu Seppo Huhtala
  • Nylkyvaja Markku Kivelä
 • Pienpetokorvaukset vuodelle 2016 (Saalis näytetään johtokunnan jäsenelle)
  • Kettu, näätä, supi 20 euroa
  • Minkki 10 euroa
 • Kennelpiirin kokousedustajaaksi valittiin Simo Sovap

Pahkakummun riistakolmion laskenta lauantaina 6.3. Kokoontuminen nylkyvajalle klo: 10:00


Nuolukivet seuran- ja valtionmaille saapuneet p. 040-5626050/Toni